חוק השבות והסדרת מעמד לבן זוג זר


יצירת הבדלה והעדפה בין מי שמוצאו יהודי למי שאינו ממוצא יהודי, אפשרה בתקופת קיומה הראשוני של המדינה, את העלאתם המסיבית של יהודי אירופה, ניצולי השואה וכן יהודי התפוצות מארצות צפון אפריקה וארצות מוסלמיות נוספות. בנות העלייה הראשונות הליך הסדרת מעמד לבן זוג זר היה למעשה הצהרתי בלבד.

חוק השבות והסדרת מעמד לבן זוג זר
הסדרת מעמד לבן זוג זר על פי חוקי ההגירה של ישראל ובראשם חוק השבות. חוק המתייחס לתהליך הגעתם לישראל של יהודי התפוצות. חוק אשר מעניק עדיפות וזכויות כמעט אוטומטיות ליהודים המבקשים להגר לישראל. חוק השבות חוקק ב-1950 בסמוך להקמת המדינה.
תפקידו העיקרי של החוק לקבע את היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי בהווה. בנוסף בחוק מונחת התשתית החוקית להעדפה משמעותית של מי שהוא יהודי על פני מי שאינו יהודי בתהליכי ההגירה אל ישראל, הזכות להיכנס, להתיישב ולחיות במדינה כאזרח שווה זכויות.

כבר בשלב זה הותקנו בחוק תהליכים להסדרת מעמד לבן זוג זר שאינו יהודי. בפועל התהליכים אותם עבר בשנים ההם, יהודי שביקש לעלות ולהתיישב בישראל, היו כמעט אוטומטיים. בפועל, בעשורים הראשונים  לקיום המדינה, יהודי שהגיע לישראל, היה צריך להצהיר על סירובו להיות אזרח המדינה, במידה ולא רצה לקבל את האזרחות. הרקע לסירוב היה במקרים רבים העובדה כי מדינות מסוימות, לא איפשרו לאזרחיהן להיות בעלי אזרחות כפולה והמשמעות של קבלת אזרחות ישראלית היה אובדן האזרחות של ארץ המוצא.

ראוי לציין כי השלבים הראשונים של יישומו של חוק השבות, הצטיינו בכך שגם מי שלא היו יהודים על פי ההלכה ורק הצהירו על יהדותם וחייהם כיהודים בארץ מוצאם, התקבלו בזרועות פתוחות, ולאחר תהליכי קליטה המיועדים למהגרים יהודים אל ישראל, נרשמו כיהודים במרשם האוכלוסין. כבר בשלב זה התגלע הבדל מהותי, בין ההליך שעברו היהודים לבין הליך להסדרת מעמד לבן זוג זר שעלה יחד אתם. אדם שעלו שאלות לגבי יהדותו או שבחר להצהיר שאינו יהודי.

יצירת הבדלה והעדפה בין מי שמוצאו יהודי למי שאינו ממוצא יהודי, איפשרה בתקופת קיומה הראשוני של המדינה, את העלאתם המסיבית של יהודי אירופה, ניצולי השואה וכן יהודי התפוצות מארצות צפון אפריקה וארצות מוסלמיות נוספות. בנות העלייה הראשונות הליך הסדרת מעמד לבן זוג זר היה למעשה הצהרתי בלבד.

בשנים הראשונות לקיום המדינה, די היה בכך שעולה חדש יהיה קשור ללבן זוג יהודי על מנת שיוכל להצהיר על יהדותו, להירשם כיהודי ולעבור תהליך התאזרחות כמעט אוטומטי.כאשר החלו מתקבצים יהודי התפוצות בישראל לא היה צורך בקיומו של הליך להסדרת מעמד לבן זוג זר מכיוון שכאשר בן הזוג הצהיר על יהדותו התהליך התייתר. ראוי לציין שבתקופה זאת עדיין לא נכללו מרבית התיקונים שנוספו לחוק השבות עם השנים.
אתר זה נבנה באמצעות