הסדרת מעמד לבן זוג זר וחוק השבות


הסדרת מעמד לבן זוג זר על פי חוקי ההגירה של ישראל ובראשם חוק השבות. חוק המתייחס לתהליך הגעתם לישראל של יהודי התפוצות. חוק אשר מעניק עדיפות וזכויות כמעט אוטומטיות ליהודים המבקשים להגר לישראל. חוק השבות חוקק ב-1950 בסמוך להקמת המדינה.

הסדרת מעמד לבן זוג זר וחוק השבות
תפקידו העיקרי של החוק לקבע את היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי בהווה. בנוסף בחוק מונחת התשתית החוקית להעדפה משמעותית של מי שהוא יהודי על פני מי שאינו יהודי בתהליכי ההגירה אל ישראל, הזכות להיכנס, להתיישב ולחיות במדינה כאזרח שווה זכויות
אתר זה נבנה באמצעות